02/05: Εκδήλωση με θέμα την χρήση θεραπευτικών βοτάνων στη LACANDONA στο Σύνταγμα
28 Απριλίου 2012
07/06: εκδήλωση με θέμα την χρήση των θεραπευτικών βοτάνων στο Κ*ΒΟΞ
31 Μαΐου 2012
Show all

30/04/12: Κατασκευή βοτανόκηπου στο δημοτικό σχολείο στο χωριό Σγουροκεφάλι, στο Ηράκλειο Κρήτης

τα παιδία επεξεργάζονται τα φυτά και τις φωτογραφίες

προετοιμάζουν το χώμα..

μικροί αγρότες!