Κατασκευή ηλιακού φούρνου
11 Φεβρουαρίου 2013
1ο ανοιχτό εργαστήριο βιολογικής καλλιέργειας στο χωράφι της Νέας Γουινέας
19 Φεβρουαρίου 2013
Show all

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο cafe “Ταράτσα” στη Νέα Γουινέα

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο cafe “Ταράτσα” στην Νέα Γουινέα

 

Συσσωρευτές βαθιάς εκφόρτισης

 

Κεντρικός πίνακας

 

 

Αντιστροφέας και πίνακας ασφαλειών και μετρητικών οργάνων συνεχούς ρεύματος

 

Ρυθμιστής φόρτισης συσσωρευτών και απορριπτικό φορτίο για τη σύνδεση ανεμογεννήτριας

Προβολή με ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά