25/04: εκδήλωση με θέμα την χρήση των θεραπευτικών φυτών στη Νέα Γουινέα
22 Απριλίου 2013
16/05: εκδήλωση με θέμα την χρήση των θεραπευτικών φυτών στη LACANDONA
14 Μαΐου 2013
Show all

08-09-10/05: Τριήμερο Περμακουλτούρας στη Νέα Γουινέα με τον Αlfred Decker

08-09-10/05: Τριήμερο Περμακουλτούρας στη Νέα Γουινέα με τον Αlfred Decker

Η περμακουλτούρα είναι μια εφαρμοσμένη επιστήμη που αφορά στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση βιώσιμων ανθρώπινων οικοσυστημάτων βασισμένων στην αποδοτική και αειφόρο αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Το ίδιο το όνομα αποτελεί ένα σύμμειγμα των λέξεων permanent agriculture και permanent culture και υποδηλώνει την διαρκή και αειφορική καλλιέργεια. Στοχεύει στην αρμονική ενσωμάτωση του ανθρώπου στο τοπίο που τον περιβάλλει και στη διαμόρφωση παραγωγικών συστημάτων, που έχουν την ποικιλομορφία, τη σταθερότητα και την προσαρμοστικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων και θα μπορούν να εξασφαλίζουν στον άνθρωπο τροφή, ενέργεια και ασφάλεια και να δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη των διαφορετικών πτυχών της ανθρώπινης ύπαρξης, προωθώντας παράλληλα τη τη ζωή σε όλες της τις μορφές.

– Τετάρτη 08/05, στις 18:30

Εκδήλωση – συζήτηση: “Urban Rhizomes : Permaculture and Resilience” (“Ριζώματα στις πόλεις: Περμακουλτούρα και Προσαρμοστικότητα”)

Παρουσίαση μιας έρευνας για τις προοπτικές αναδιαμόρφωσης και αποκατάστασης των αστικών οικοσυστημάτων με την εφαρμογή των αρχών και των πρακτικών της περμακουλτούρας: οικολογική γεωργία, βιώσιμη αρχιτεκτονική, διαμόρφωση αστικού τοπίου, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κοινωνικά κινήματα. Θα παρουσιαστούν εγχειρήματα Αστικής Περμακουλτούρας από τη Βαρκελώνη και θα συζητηθούν οι προοπτικές για την εξέλιξη αντίστοιχων εγχειρημάτων στη πόλη της Αθήνας.

– Πέμπτη και Παρασκευή 09-10/05, 17:30-21:30

Σεμινάριο: Οι βασικές αρχές και οι πρακτικές της Περμακουλτούρας

Το σεμινάριο αποτελεί μια εισαγωγή στις αρχές σχεδιασμού και τις εφαρμογές της Περμακουλτούρας και έχει σαν στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με βασικές πρακτικές που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για τη αποκατάσταση, τη βελτίωση και την εξέλιξη των ανθρώπινων οικοσυστημάτων τόσο σε αστικό όσο και σε αγροτικό περιβάλλον.

Συμμετοχή στο σεμινάριο 20 ευρώ

*Το σεμινάριο θα γίνει στα αγγλικά. Για δηλώσεις συμμετοχής ή περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο neaguinea@riseup.net

Ο Αlfred Decker από τότε που ξεκίνησε ασχολείται ενεργά με την Περμακουλτούρα, το 1997, έχει συμμετάσχει σε εγχειρήματα και κινηματικές δράσεις τόσο στην Ευρώπη όσο και στη Βόρεια και Νότια Αμερική. Τα τελευταία χρόνια ζει στη Βαρκελώνη όπου δραστηριοποιείται στα πλαίσια της ομάδας Αστικής Περμακουλτούρας “Permacultura Barcelona” (http://www.permacultura-bcn.org) οργανώνοντας δράσεις, εκδηλώσεις και σεμινάρια, ενώ παράλληλα πρωτοστατεί στη σχεδίαση και τη δημιουργία 2 κοινόχρηστων δασόκηπων στο κοινωνικό κέντρο Can Mas Deu στην Βαρκελώνη (http://www.canmasdeu.net) και στο κέντρο Ecodharma στα Πυρηναία (http://www.ecodharma.com).

Πρόσφατα ολοκλήρωσε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών με θέμα : Αρχιτεκτονική, Περιβάλλον και Ενέργεια στο Centre of Alternative Technology, Wales με την διπλωματική εργασία του να αφορά τις πράσινες φυτεμένες οροφές και τοίχους σε μεσογειακό κλίμα.

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Περμακουλτούρας (http://permaculturecouncil.eu/) και της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας καθηγητών Περμακουλτούρας και μέχρι στιγμής έχει διδάξει στις ΗΠΑ, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Πορτογαλία.