09-10/11: Εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος 5kW με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια
6 Νοεμβρίου 2013
07/02: Εκδήλωση με θέμα τη χρήση των θεραπευτικών φυτών στα πλαίσια της αυτοδιαχείρισης της υγείας- Δημιουργία τράπεζας σπόρων θεραπευτικών φυτών
3 Φεβρουαρίου 2014
Show all

Εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας 900W στο ‘Σπιθάρι’, Μαραθώνα

Η Α/Γ στα αριστερά εγκαταστάθηκε το 2012 και η Α/Γ στα δεξιά το 2013

20131203_155005

Το εργαστήριο και οι δύο ανεμογεννήτριες στο βάθος

Η Α/Γ στα αριστερά εγκαταστάθηκε το 2012 και η Α/Γ στα δεξιά το 2013

Η Α/Γ στα αριστερά εγκαταστάθηκε το 2012 και η Α/Γ στα δεξιά το 2013

Τα αγκύρια έχουν βιδωθεί σε βράχο

Τα αγκύρια έχουν βιδωθεί σε βράχο

Λειτουργία σε ισχυρούς ανέμους

Λειτουργία σε ισχυρούς ανέμους

Ο ρυθμιστής φόρτισης, τα απορριπτικά φορτία και ασφάλειες

Ο ρυθμιστής φόρτισης, τα απορριπτικά φορτία και ασφάλειες

Ο ανορθωτής

Ο ανορθωτής

Στιγμιαία παραγωγή σε ισχυρό άνεμο 29.4Vx32.9A=967W

Στιγμιαία παραγωγή σε ισχυρό άνεμο 29.4Vx32.9A=967W