ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ: Ένα διήμερο φεστιβάλ για την οικιακή οικονομία της αυτάρκειας
2 Δεκεμβρίου 2015
26-27/3: Το Φεστιβάλ ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ στην Τεχνόπολη
12 Μαρτίου 2016
Show all

Κατασκευή και εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας στην Αιθιοπία (Semara)

P1010972

Ο Arthur από την οργάνωση I-Love-Windpower Τανζανίας παρουσιάζει τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς

P1010990

Ομαδικές εργασίες για την ανάπτυξη μικρών έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή.

P1020033

Έναρξη των πρακτικών εργαστηριών

P1020041

Μέτρηση και κοπή μετάλλων

P1020061

Μέτρηση και κοπή των κόντρα πλακέ

P1020063

Εξάσκηση στην ηλεκτροσυγκόλληση

P1020164

Σκάλισμα της μπροστινής όψης των πτερυγίων

P1020183

Σχεδιασμός του οδηγού για την τοποθέτηση των μαγνητών

P1020206

Στο τέλος κάθε ημέρας η ομάδες παρουσιάζουν αυτά που έκαναν

P1020227

Κατασκευή της μεταλλικής στήριξης της ανεμογεννήτριας

P1020226

Η μεταλλική κατασκευαστά στήριξης και η ουρά της ανεμογεννήτριας

P1020163

Θεωρητικές παρουσιάσεις

P1020258

Σκάλισμα της πίσω πλευράς στον πτερυγίων

P1020265

Σύνδεση των πηνίων

P1020271

Προετοιμασία των δίσκων για τη συναρμολόγηση

P1020276

Ο οδηγός των μαγνητών

P1020282

Συναρμολόγηση της πτερωτής

P1020284

Οι πτερωτές των δύο ανεμογεννητριών που κατασκευάστηκαν

P1020291

Τα πηνία τοποθετημένα στα καλούπια για χύτευση

P1020327

Τοποθέτηση των μαγνητών

P1020328

Χύτευση του στάτη

P1020357

Χύτευση των δίσκων του δρομέα με τους μαγνήτες

P1020366

Συναρμολόγηση της γεννήτριας και μετρήσεις

P1020372

Τοποθέτηση της πτερωτής

P1020394

Το σύστημα της μικρής ανεμογεννήτριας με διάμετρο πτερωτής 1.8μ για φόρτιση κινητών

P1020404

Προετοιμασία για την εγκατάσταση

P1020410

Η ανεμογεννήτρια εγκατεστημένη στο πανεπιστήμιο

P1020456

Το χωριό στο οποίο εγκαταστάθηκε η μεγαλύτερη ανεμογεννήτρια

P1020457

Σύνδεση των συσσωρευτών

P1020530

Το κουτί των συσσωρευτών και τα απορριπτικά φορτία

P1020539

Το ηλεκτρικό σύστημα που εγκαταστάθηκε στο χωρίο

DCIM108GOPROG0075017.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 600W

P1040868

Συναρμολόγηση της ανεμογεννήτριας

P1020537

Η ανεμογεννήτρια με διάμετρο πτερωτής 3.6μ εγκατεστημένη στο χωρίο

P1040903

Οι φοιτητές που συμμετείχαν στην ομάδα

P1040918

Οι κάτοικοι του χωριού