ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ: Ένα διήμερο φεστιβάλ για την οικιακή οικονομία της αυτάρκειας
2 Δεκεμβρίου 2015
26-27/3: Το Φεστιβάλ ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ στην Τεχνόπολη
12 Μαρτίου 2016
Show all

Rural electrification project in Ethiopia using locally manufactured wind turbines – January 2015

Η τεχνική σχολή

The technical school

Κατασκευή πτερυγίων

Carving blades

Carving the wooden blades

Carving the blades

Κατασκευή πτερύγιων

Carving blades

Μεταλλικές κατασκευές

Metal constructions

Welding the steel frame

Construction of the metal frame of the generator

Η μεταλλική κατασκευή στήριξης της γεννήτριας και η ούρα

The metal frame of the generator and the tail boom

Περιέλιξη πηνίων

Coil winding

Τοποθέτηση μαγνητών

Placing magnets

Σύνδεση πηνίων στάτη

Connecting the stator coils

Κατασκευή καλουπιών

Constructing the moulds

Χύτευση με ρητίνη των δίσκων με τους μαγνήτες

Puring resin in the magnet rotor disks

Χύτευση με ρητίνη των πηνίων του στάτη

Puring resin in the stator mould

Ο στάτης της γεννήτριας μετά την χύτευση

The stator after coming out of the mould

Ο δρομέας της γεννήτριας μετά την χύτευση

The rotor after coming out of the mould

Συναρμολόγηση της γεννήτριας και μετρήσεις

Assembling the generator and taking voltage measurements

Συναρμολόγηση των πτερυγίων

Assembling the blades

The wind turbine assembled in the workshop

The complete wind turbine ready for balancing in the workshop

Η ομάδα!

The team!

...και μία καμήλα!

… and a camel!

The rural settlement of Handew

The rural community and the area where the wind turbine was installed

Κάτοικοι της κοινότητας

Residents of the community

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια

Installing the solar panels

Η ανεμογεννήτρια

The wind turbine

The electrical system board and the battery box

The electrical system and the battery box

Lights in the shop

Lights in the shop

Πανηγυρικό τραγούδι και χορός!

Singing and dancing after the end of the installation

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sunset in the community