Ενισχύστε τη δημιουργία του σχολείου Μεσογειακής Περμακουλτούρας
15 Ιανουαρίου 2018
Κατασκευή και εγκατάσταση μικρής ανεμογεννήτριας στο Νεπάλ
27 Ιανουαρίου 2018
Show all

Ηλεκτροδότηση αγροτικής κλινικής σε χωρίο του Νεπάλ

Το Νοέμβριο του 2017 η Νέα Γουινέα μαζί με το Rural Electrification Research Group (RurERG) του ΕΜΠ και σε συνεργασία με τις Νεπαλέζικες οργανώσεις Kathmandu Alternative Power and Energy Group (KAPEG) και People, Energy & Environment Development Association (PEEDA) πραγματοποίησαν έργο αγροτικής ηλεκτροδότησης χρησιμοποιώντας τοπικά κατασκευασμένη μικρή ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το έργο ήταν μία εκπαιδευτική δράση που χρηματοδοτήθηκε από το Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (WISIONS) με τίτλο ‘On-line Design Tools Locally Manufactured Small Wind Turbines’.  Σκοπός του έργου ήταν να χρησιμοποιηθούν τα ανοιχτά εργαλεία σχεδιασμού μικρών ανεμογεννητριών που έχουν αναπτυχθεί από το RurERG για να διεξαχθούν εκπαιδευτικές δράσεις στο Νεπάλ με στόχο να ενισχυθεί η τοπική κοινότητα εγκαταστατών, μηχανικών και σχεδιαστών αυτόνομων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου πραγματοποιήθηκαν πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια και σεμινάρια και ένα έργο αγροτικής ηλεκτροδότησης στην περιοχή Palpa, και συγκεκριμένα στο χωριό Mytial, όπου ηλεκτροδοτήθηκαν τα γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης (Village Development Committee) και η αγροτική κλινική του χωριού.

Ο αγροτικός οικισμός του Mityal

Το έργο ξεκίνησε με ένα 2ήμερο σεμινάριο Αυτόνομων Υβριδικών Συστημάτων Ηλεκτροδότησης στο Κατμαντού, κατά το οποίο σχεδιάστηκε μία μικρή ανεμογεννήτριας με τη χρήση τοπικών υλικών, όπως οι μαγνήτες Φερρίτη για την κατασκευή της γεννήτριας, και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε 5ήμερο σεμινάριο κατασκευής στο πανεπιστήμιο του Κατμαντού, όπου κατασκευάστηκε μία μικρή ανεμογεννήτρια διαμέτρου πτερωτής 2.4μ, μαζί με τους φοιτητές. 

Σεμινάριο Αυτόνομων Συστημάτων Ηλεκτροδότησης στο Κατμαντού

Συνολικά 25 άτομα συμμετείχαν στο σεμινάριο, 15 φοιτητές από διάφορε σχολές τις χώρας και 10 εγκαταστάτες από διάφορες τοπικές οργανώσεις. Τα πρακτικά εργαστήρια οργανώθηκαν σε τρεις ομάδες οι οποίες μέσα σε πέντε μέρας κατάφεραν να κατασκευάσουν όλα τα μέρη της ανεμογεννήτριας. Η ομάδα ξυλουργικής κατασκεύασε 3 ξύλινα πτερύγια με κατάλληλο αεροδυναμικό σχεδιασμό, η ομάδα μεταλλοτεχνίας κατασκεύασε το μεταλλικό σκελετό της γεννήτριας και την ουρά, και η ομάδα κατασκευή της γεννήτριας τύλιξε τα πηνία του στάτη και έφτιαξε τους δίσκους των μαγνητών του δρομέα.

Η ομάδα φοιτητών που κατασκεύασε την ανεμογεννήτρια

Την επόμενη εβδομάδα η ανεμογεννήτρια εγκαταστάθηκε στο χωρίο Mytial σε ένα ιστό 12μ, ως μέρος αυτόνομου υβριδικού συστήματος με 600W φωτοβολταϊκών, αντιστροφέα 700W και συστοιχίας συσσωρευτών 24V 200Ah.

Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια με φόντο τις οροσειρές των Ιμαλαίων

Το αυτόνομο σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια για τη φόρτιση κινητών τηλεφώνων, για φωτισμό, για τη χρήση υπολογιστή και για την ψύξη εμβολίων.

Το ψυγείο και ο φωτισμός στην αγροτική κλινική

Συνάντηση γυναικών στην κλινική

Πραγματοποιήθηκε επίσης σεμινάριο συντήρησης της ανεμογεννήτριας με μέλη της τοπικής κοινότητας και φοιτητές από το πανεπιστήμιο του Κατμαντού. Παρουσιάστηκαν πολλές φάσης της συντήρησης όπως το βάψιμο και η συντήρηση των άκρων των ξύλινων πτερυγίων και η λίπανση των εδράνων, των συνδέσμων της ουράς και του προσανεμισμού.

Αφαίρεση των πτερυγίων για συντήρηση

Το σύστημα παραδόθηκε στην επιτροπή του χωρίου που θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρησή του με τη βοήθεια των συνεργατών του έργου στο Νεπάλ και στο εξωτερικό.

Η τελετή παράδοσης του συστήματος