Νέος κύκλος μαθημάτων: Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή μετάβαση
28 Φεβρουαρίου 2022
Ανοιχτές εκδηλώσεις για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση
19 Απριλίου 2022
Show all

Διαδικτυακά μαθήματα για την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή μετάβαση ανοίγει διαδικτυακά για να συμπεριλάβει ανθρώπους που ζουν μακριά ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούν να έχουν φυσική παρουσία στη Νέα Μάκρη.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα του zoom.

Ημερομηνίες : 3, 10, 17 Απριλίου και 01 Μαΐου 2022

Ώρες: 10:30 – 13:45 (Δυο παρουσιάσεις διάρκειας μιάμισης ώρας με ένα διάλειμμα 15 λεπτών στο ενδιάμεσο)

Όποιος ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας στο neaguinea@riseup.net μέχρι την 01/04/2022.

Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο που ακολουθεί:

Πρόκειται για μια σειρά 4 ολοήμερων μαθημάτων που έχουν σαν στόχο να ανοίξουν το διάλογο γύρω από οικολογικά και κοινωνικά ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και να διερευνήσουν λύσεις σε ζητήματα βιωσιμότητας που αφορούν στην οργάνωση της ανθρώπινης δραστηριότητας και τη διαχείριση των φυσικών πόρων σε αστικές και περαστικές περιοχές. Παράλληλα, εστιάζουν σε μεθόδους και πρακτικές για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας των ανθρώπινων οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή και προσβλέπουν να παρακινήσουν και να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιηθούν προς θετικές αλλαγές στην καθημερινή τους ζωή για την αποτροπή επερχόμενων οικολογικών και κοινωνικών κρίσεων. Τέλος, τα μαθήματα αυτά έχουν σαν στόχο να εμπλουτίσουν τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις εφαρμογές και τις προοπτικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εισάγουν την προοπτική της ενεργειακής μετάβασης.

Συγκεκριμένα, ο νέος κύκλος μαθημάτων θα καλύψει τις παρακάτω θεματικές:

  • Βασικά στοιχεία κλιματολογίας και εισαγωγή στο Μεσογειακό κλίμα.
  • Κλιματική αλλαγή: Φαινόμενα και διαδικασίες που σχετίζονται με την απορρύθμιση των μηχανισμών του κλιματικού συστήματος .
  • Οικολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε τοπική και παγκόσμια κλίμακα.
  • Μελλοντικά σενάρια με βάση κλιματικά πρότυπα προσομοίωσης.
  • Πρακτικές και μέθοδοι για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος και την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε αστικά και περιαστικά ανθρώπινα οικοσυστήματα.
  • Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή μετάβαση σε ένα βιώσιμο μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  • Οι Ενεργειακές Κοινότητες ως μέσο για την ενεργοποίηση των πολιτών προς την ενεργειακή μετάβαση.

 

Τα εργαστήρια οργανώνονται στα πλαίσια του έργου «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αστικά Οικοσυστήματα: Συνέργειες Πολιτών για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Μετάβαση» που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Σχολείο της Γης, την Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, το Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο του Μέτρου «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες» στον άξονα: «Καινοτόμες δράσεις» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου. Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο – Προϋπολογισμός: 49.984 ευρώ – Δικαιούχος: ΑΜΚΕ Σχολείο της Γης – Συνδικαιούχοι: Ενεργειακή Κοινότητα Collective Energy, Δήμος Ραφήνας-Πικερμίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.