Συνέργειες Πολιτών: Κλιματική Αλλαγή και Ενεργειακή Μετάβαση
28 Ιουλίου 2022
12oς κύκλος μαθημάτων στο Περμασχολείο διαδικτυακά!
21 Ιανουαρίου 2023
Show all

Νέο εγχείρημα Περμακουλτούρας στη Λέσβο!

Η ύπαιθρος του Πλωμαρίου είναι ένας συνεχής ελαιώνας, που καλύπτει απότομες πλαγιές και βαθιές ρεματιές, και εδώ και εκεί γίνεται ένα με το μικτό δάσος της περιοχής. Κάτω από τα ασημένια φυλλώματα υπάρχει ένα εντυπωσιακό πλέγμα από ξερολιθιές που κρατά δέντρα και χώματα στη θέση τους και ένα πυκνό δίκτυο λιθόστρωτων μονοπατιών που εξυπηρετούν τις καλλιέργειες. Επίσης, ένα ατελείωτο χαλί από στρωμένα δίχτυα και ένα δίκτυο από στενούς και δύσκολους χωματόδρομους, μόνο για ντόπιους… Αν και οι καλλιέργειες είναι εκτεταμένες, το δύσβατο ανάγλυφο δεν επιτρέπει τη χρήση μεγάλων μηχανημάτων. Όλες οι εργασίες γίνονται με εργαλεία χειρός και μικρά μηχανήματα και οι μεταφορές σε πολλές περιπτώσεις με ζώα.

Οι οικισμοί στις πλαγιές έχουν σχεδόν εγκαταλειφθεί και οι πηγές πλέον τρέχουν για πάρτη τους. Οι λίγοι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με τη γη και τα ζώα και απολαμβάνουν την ηρεμία και την αγριάδα της ζωής στην “άκρη του κόσμου”. Αν και πάνω ψηλά στις πλαγιές ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει σε μια άλλη εποχή, τα ελαιοτριβεία της περιοχής βρίσκονται στο παρόν και ίσως και λίγο πιο πέρα… Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις που διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες με μεθόδους που διασφαλίζουν την ποιότητα και αναδεικνύουν το έργο των τοπικών παραγωγών.

Εδώ είμαστε… Σε έναν βιολογικό ελαιώνα 1000 δένδρων, σε αυτές τις απότομες ημιορεινές πλαγιές, στα όρια μικτού δάσους πεύκου και βελανιδιάς. Σε εναν ελαιώνα που καταστράφηκε στη φωτιά του 1994 και κατάφερε να αναγεννηθεί και να ξαναγίνει παραγωγικός με φροντίδα, υπομονή και αφοσίωση. Πηγαίνοντας λοιπόν την καλλιέργεια ένα βήμα πιο πέρα, σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες καταστρώσαμε και ακολουθούμε ένα σχέδιο που περιλαμβάνει μια σειρά από μικρής κλίμακας επεμβάσεις για την αποκατάσταση της υδρολογίας του τοπίου, την αναζωογόνηση των εδαφών και των ήδη εγκατεστημένων καλλιεργειών. Παράλληλα, σχεδιάζουμε και εγκαθιστούμε νέες καλλιέργειες για την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και τη παραγωγικότητας του συστήματος.

Συγκεκριμένα:

αποκατασταση της υδρολογίας το τοπίου:

 • επιδιόρθωση αναβαθμίδων
 • αναδιαμόρφωση του δρόμου: διόρθωση κλίσεων και αλλεπάλληλα χωματουργικά μικρής κλίμακας κατά μήκος του που διοχετεύουν τα νερά που απορρέουν από το δρόμο μέσα στις αναβαθμίδες
 • αναχαίτιση της διάβρωσης με φράγματα “μιας πέτρας” – μικρής κλίμακας κατασκευές με πέτρες κατά μήκος νεροφαγωμάτων που ανακόπτουν τη ροή και επιτρέπουν στο νερό να διαχέεται και να απορροφάται.

αύξηση της οργανικής ουσίας στο έδαφος:

 • ενσωμάτωση κοπριάς, ζεολίθου, ατταπουλγίτη και βιοκάρβουνου στο έδαφος
 • ενίσχυση της αυτοφυούς βλάστησης για αποτελεσματικότερη ζωντανή εδαφοκάλυψης
 • εγκατάσταση νέων ειδών αζωτοδεσμευτικών φυτών ( μονοετών και πολυετών)
 • εισαγωγή μυκηλίων και αζωτοδεσμευτικών βακτηριών
 • εκχυλίσματα κομπόστ

διαχείριση πολυετούς καλλιέργειας

 • ήπιο κλάδεμα του ελαιώνα για την ενίσχυση της παραγωγικότητας
 • μπολιάσματα άγριων δέντρων (άγριες αχλαδιές, αμυγδαλιές, συκιές) με ντόπιες καρποφόρες ποικιλίες
 • φύτεμα νέων καρποφόρων δένδρων
 • κλάδεμα, μπόλιασμα και βιολογική λίπανση αμπελιού
 • βιώσιμη διαχείριση κλαδεμάτων (θρυμματισμός για εδαφοκάλυψη και κομποστοποίηση, παραγωγή βιοκάρβουνου για ενσωμάτωση στο έδαφος)
 • βιολογική λίπανση και προληπτικοί ψεκασμοί με ζεόλιθο

νέα συστήματα παραγωγής τροφής:

 • λαχανόκηποι : εμπλουτισμός του εδάφους, κατασκευή παρτεριών πάνω σε αναβαθμίδες, εγκατάσταση συστήματος άρδευσης, φυτεύσεις
 • καλλιέργεια μανιταριών: εμβολιασμός κορμών βρωμοκαρυδιάς, συκιάς και πρίνου
 • φυτεύσεις αρωματικών φυτών στα πρανή