17 Ιούλ 2011

Κατασκευή φωτοβολταϊκού πλαισίου 45W στο εργαστήριο αυτοδιαχείρισης της ενέργειας

Posted by neaguinea

Κόλληση ακροδεκτών στις κυψέλες

 

36 κυψέλες για κάθε πλαίσιο

 

Σύνδεση κυψελών σε εξάδες

 

Σύνδεση κυψελών σε εξάδες

 

Τοποθέτηση κυψελών στο πλαίσιο και μετρήσεις

Τοποθέτηση κυψελών στο πλαίσιο

 

Σύνδεση όλων των σειρών του πλαισίου

Στεγανοποίηση του πλαισίου

Προσθήκη διάφανης επιφάνειας από την μπροστά όψη

 

Κουτί για την έξοδο του θετικού και αρνητικού ακροδέκτη και για την τοποθέτηση διόδων

 

 

Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια σε λειτουργία

Comments are closed.