Περμακουλτούρα

Αναδεικνύοντας την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αναγεννητικό παράγοντα για τοπικές κοινωνίες και φυσικά οικοσυστήματα

separatorng

Σε αυτή τη γωνιά της Ανατολικής Μεσογείου, οι ιδιαιτερότητες του κλίματος και της τοπογραφίας, συνθέτουν μια σχεδόν μαγική εικόνα, δίνοντας στους ανθρώπους την αίσθηση πως είναι τυχεροί που ζουν εδώ. Όσο όμως και αν εκτιμούμε την άγρια φυσική ομορφιά και τις πλούσιες παραδόσεις του τόπου μας, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, το φυσικό περιβάλλον έχει μετατραπεί πλέον σε ένα μωσαϊκό από υποβαθμισμένα οικοσυστήματα και ιδιαίτερα διαβρωμένα τοπία με αβαθή φτωχά εδάφη, που μπορούν πλέον να υποστηρίξουν μόνο μερικά ανθεκτικά είδη φυτών. Επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές και λανθασμένες πολιτικές διαχείρισης των φυσικών πόρων επιταχύνουν περαιτέρω την ερημοποίηση, εγείροντας σε πολλές περιοχές ζητήματα επάρκειας νερού και επισιτιστικής ασφάλειας. Η κατάσταση αυτή αποτελεί την τοπική έκφανση ενός φαινομένου περιβαλλοντικής υποβάθμισης που εξελίσσεται σε παγκόσμια κλίμακα, με διαφορετική ένταση και ταχύτητα σε κάθε περιοχή, και αναδεικνύει την ανάγκη για τοπικές λύσεις, προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες των κατά τόπους κοινοτήτων και οικοσυστημάτων.

Καθώς το κλίμα μεταβάλλεται απρόβλεπτα, ο μόνος τρόπος να αποτρέψουμε τις επερχόμενες βαθιές οικολογικές κρίσεις και να διασφαλίσουμε τη επιβίωση και την ευημερία μας σε αυτό τον τόπο, είναι να κινητοποιηθούμε και να επιδιώξουμε την αναγέννηση των τοπικών οικοσυστημάτων και την επαναφορά τους σε μια φυσική κατάσταση ισορροπίας. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, γεννιέται η ανάγκη να αναζητήσουμε τρόπους για να ενσωματώσουμε την ανθρώπινη δραστηριότητα στο φυσικό περιβάλλον με σεβασμό και συναίσθηση των ορίων που τίθενται από την ίδια τη φύση και να μετατρέψουμε την επίδραση μας σε ένα παράγοντα που θα προωθεί την πολυπλοκότητα και την ποικιλομορφία, ενισχύοντας έτσι την ανθεκτικότητα και την προσαρμοστικότητα των φυσικών οικοσυστημάτων.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες εγχειρήματα μικρότερης η μεγαλύτερης κλίμακας σε όλο τον πλανήτη που δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση πετυχαίνοντας θετικές αλλαγές από τις οποίες επωφελούνται τόσο οι τοπικές κοινωνίες όσο και τα οικοσυστήματα που τις περιβάλλουν. Ακολουθώντας τις αρχές και τις πρακτικές του συστήματος σχεδιασμού της περμακουλτούρας αναπτύσσουν και μεταδίδουν τα απαραίτητα διανοητικά εργαλεία και τις κατάλληλες πρακτικές για την αναδιάρθρωση των συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης των φυσικών πόρων, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως κύτταρα αναγεννητικής δραστηριότητας αλλά και ως παραδείγματα και σημεία αναφοράς.

i4

Τι είναι η Περμακουλτούρα;

Η περμακουλτούρα (permaculture) πραγματεύεται τη δημιουργία ενσυνείδητα σχεδιασμένων οικοσυστημάτων στα οποία η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί…

αξὶες

Οι αξίες της Περμακουλτούρας

Οι αξίες της περμακουλτούρας είναι η φροντίδα για τη γη, η φροντίδα για τον άνθρωπο και δίκαιη μοιρασιά, δηλαδή η αναδιανομή του πλεονάσματος…

αρχές

Οι αρχές της Περμακουλτούρας

Οι ηθικές και σχεδιαστικές αρχές αποτελούν έναν οδηγό για την αναδιάρθρωση της ανθρώπινης δραστηριότητας σε όλα τα επίπεδα και ενυπάρχουν σε όλα τα…

εφαρμογές

Εφαρμογές Περμακουλτούρας

Αυτή τη στιγμή η περμακουλτούρα αποτελεί μια αξιοσημείωτη κίνηση σε παγκόσμιο επίπεδο που περιλαμβάνει ατομικά και συλλογικά εγχειρήματα…

kipos

Σχεδιασμός Περμακουλτούρας στο αγρόκτημα της Νέας Γουινέας

Το αγρόκτημα της Νέας Γουινέας έχει σχεδιαστεί με βάση τις αρχές της περμακουλτούρας και…

das6

Μεσογειακός δασόκηπος

Ο δασόκηπος είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα καλλιέργειας σχεδιασμένο με τρόπο που να προσομοιάζει ένα φυσικό δασικό οικοσύστημα σε ενδιάμεσα στάδια…

opo2

Μικτός οπωρώνας

Ο σχεδιασμός περμακουλτούρας ανάγει τον οπωρώνα σε ένα ζωντανό παραγωγικό οικοσύστημα, όπου τα οπωροφόρα δέντρα εντάσσονται σε μια πολυκαλλιέργεια που…

tr4

Λαχανόκηποι

Οι χώροι που προορίζονται για την παραγωγή ετησίων κηπευτικών διαμορφώνονται σύμφωνα με τις αρχές της περμακουλτούρας και καλλιεργούνται εντατικά εφαρμόζοντας μεθόδους και…

fr2

Συστήματα καλλιέργειας κατά μήκος των φραχτών στα όρια του αγροκτήματος

Τα συστήματα αυτά σχεδιάζονται με πρότυπο της ζώνες βλάστησης…

opo1

Συλλογή και διαχείριση νερού

Ένα από τα βασικά στοιχεία που κρίνουν το πόσο καλά σχεδιασμένο είναι ένα σύστημα είναι η ποιότητα του νερού που απορρέει από αυτό. Τα συστήματα συλλογής και…

εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση στο σχεδιασμό Περμακουλτούρας αποτελεί μια δυναμική διαδικασία η η οποία λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων, αξιοποιεί την…

p4r9

Περμακουλτούρα για πρόσφυγες

Οι καταυλισμοί προσφύγων είναι μέρη που στήνονται μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες και καταλήγουν να γίνονται μόνιμοι οικισμοί, χωρίς να έχουν τέτοιες προδιαγραφές…

b5

Εκδηλώσεις

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν σαν στόχο να αναδείξουν τις αξίες και τις αρχές της περμακουλτούρας και εστιάζουν σε πρακτικές εφαρμογές που…

ekp

Δράσεις σε σχολεία

Σε συνεργασία με σχολεία, η Νέα Γουινέα διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και πρακτικά εργαστήρια που δίνουν στους μαθητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις αξίες και της αρχές…

ne1

Υπηρεσίες

Η Νέα Γουινέα αναλαμβάνει τη μελέτη και το σχεδιασμό αγροκτημάτων και την εγκατάσταση διαφορετικών συστημάτων παραγωγής τροφής και συλλογής και διαχείρισης νερού. Για…