Τροφή

Επανακτώντας τον έλεγχο πάνω στην τροφή και τη διαδικασία παραγωγής της

separatorng

Στις μέρες μας η παγκόσμια παραγωγή τροφής έχει πλέον μετατραπεί σε μια τεράστια αγορά αγροτικού εξοπλισμού, ορυκτών καυσίμων, συνθετικών λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων και γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Η εκβιομηχανισμένη γεωργία και κτηνοτροφία επεκτείνεται συνεχώς εκτοπίζοντας τις παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής τροφής και καταστρέφοντας τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες και το φυσικό περιβάλλον σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι φυσικοί πόροι ιδιωτικοποιούνται και οι αναπαραγωγικοί μηχανισμοί της φύσης πατεντάρονται, ενώ παράλληλα κατοχυρώνονται τα «δικαιώματα» των εταιριών στην απεριόριστη κερδοφορία και νομιμοποιούνται καταστρεπτικές πρακτικές που υποβαθμίζουν τα φυσικά οικοσυστήματα και την αξία της ανθρώπινης ζωής. Καθώς οι τοπικές και εθνικές αγορές αποδιοργανώνονται, χάνεται η αυτάρκεια σε βασικά είδη διατροφής και προωθείται όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση από εισαγωγές. Οι διεθνείς αγορές διευρύνονται και εγκαθίστανται παγκόσμια μονοπώλια, ισοπεδώνοντας κάθε τοπική διατροφική κουλτούρα.

Απέναντι σε αυτή την παγκόσμια πραγματικότητα, επιδιώκουμε να προσεγγίσουμε ολιστικά τα ζητήματα διατροφικής κυριαρχίας που προκύπτουν και να αναζητήσουμε λύσεις τοπικά. Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσουμε τη συγκεκριμένη θεματική οργανώνοντας μια σειρά από δράσεις με σκοπό να παρακινήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και να υποστηρίξουμε άτομα και ομάδες στον επαναπροσδιορισμό των βασικών καθημερινών αναγκών σε σχέση με τη διατροφή και στην επανάκτηση του ελέγχου πάνω στην τροφή και τη διαδικασίας παραγωγής της. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις, τα ανοιχτά εργαστήρια, τα μαθήματα και τα σεμινάρια που οργανώνονται στη Νέα Γουινέα, έχουν σαν στόχο την ανάπτυξη των κατάλληλων διανοητικών εργαλείων και πρακτικών δεξιοτήτων έτσι ώστε να μπορέσουμε:

  • να εμπλακούμε ενεργά στη διαδικασία της παραγωγής, χρησιμοποιώντας αειφορικές πρακτικές σε μικρή κλίμακα, οι οποίες προσφέρουν υγιεινή και ασφαλή τροφή ενω ταυτόχρονα αναζωογονούν τα τοπικά οικοσυστήματα.
  • να αναπτύξουμε δομές και σχέσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα για άμεση επαφή παραγωγού καταναλωτή και πρόσβαση σε ασφαλή, ποιοτική και πολιτισμικά συμβατή τροφή.
  • να αξιοποιήσουμε και να διαφυλάξουμε το γενετικό πλούτο των τοπικών ποικιλιών.
  • να εντάξουμε την παραγωγή, τη συλλογή και μεταποίηση τροφής στην καθημερινή μας ζωή δημιουργώντας νέες υγιείς συνδέσεις με το φυσικό περιβάλλον και τους ανθρώπους γύρω μας.
lax7

Συστήματα παραγωγής τροφής

Στο αγρόκτημα της Νέας Γουινέας έχουν σχεδιαστεί και εγκατασταθεί διαφορετικά συστήματα παραγωγής τροφής με βάση τις αρχές και τις πρακτικές της αγρό-οικολογίας…

ek5fb

Εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα της τροφής έχουν σαν στόχο να δώσουν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και πρακτικές…

trek7

Εκδηλώσεις

Η Νέα Γουινέα διοργανώνει συχνά ενημερωτικές εκδηλώσεις σε χώρους αλληλέγγυων εγχειρημάτων, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε οικογιορτές και φεστιβάλ οργανώνοντας…

drs1

Δράσεις σε σχολεία

Η Νέα Γουινέα σε συνεργασία με σχολεία διοργανώνει συχνά ενημερωτικές εκδηλώσεις και βιωματικά εργαστήρια. Μέσα από δραστηριότητες καλλιέργειας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα…

λαχανόκηπος

Υπηρεσίες

Η Νέα Γουινέα αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την κατασκευή λαχανόκηπων, δασόκηπων και οπωρώνων σε επίπεδο αγροκτήματος ή σχολικών εγκαταστάσεων. Επίσης…

ZGlogo

Φεστιβάλ «Ζωή Γιορτή»

Η «ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ» είναι ένα διήμερο φεστιβάλ για την οικιακή οικονομία της αυτάρκειας που διοργανώνεται περιοδικά από τη Νέα Γουινέα και έχει σαν βασικό στόχο να αναδείξει τις ιδέες και τις πρακτικές…

pp5

Παλαιότερα πρότζεκτ

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της τροφής είναι να δημιουργήσουμε δομές και σχέσεις που θα μας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσουμε…

bira

Παλαιότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργασίες

Ένας από τους βασικούς στόχους της δράσης μας στη θεματική της τροφής είναι να εξελίξουμε…