ΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ

separatorng

Κράτα το

Η Νέα Γουινέα αποτελεί μια πρακτική έκφραση της πεποίθησής μας πως η ανθρώπινη δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στο φυσικό περιβάλλον και να αναδειχθεί σε αναγεννητικό παράγοντα για τις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα που τις περιβάλλουν. Το εγχείρημα αυτό δημιουργήθηκε για να αναζητήσει και να μελετήσει υγιείς και ουσιαστικές συνδέσεις με τη φύση και τους ανθρώπους γύρω μας, με στόχο τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας με τοπικά χαρακτηριστικά βασισμένης στην αλληλεγγύη και το σεβασμό για τη ζωή στο σύνολό της. Οι δραστηριότητες μας έχουν σαν στόχο να εξελίξουν εργαλεία και πρακτικές που προωθούν την αυτοδυναμία και την ανθεκτικότητα σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο και παράλληλα να υποστηρίξουν ανθρώπους και κοινότητες στη μετάβαση σε ένα αειφορικό και ισορροπημένο τρόπο ζωής, εν όψει των πολλαπλών συστεμικών κρίσεων που εντείνονται γύρω μας. Αναλυτικά, δραστηριοποιούμαστε στις παρακάτω θεματικές:

icon1ng

εκπαίδευση

Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες έχουν σαν βασικό στόχο να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες να επαναπροσδιορίσουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες και να αναζητήσουν νέους οικολογικούς και βιώσιμους τρόπους για τις καλύψουν. Μέσα από πρακτικά και θεωρητικά εργαστήρια οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές και να εμπλακούν ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού, παραγωγής και κατασκευής, εμβαθύνοντας την κατανόηση τους στο αντίστοιχο αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες περιλαμβάνουν κύκλους μαθημάτων και πολυήμερα σεμινάρια που απευθύνονται σε ενήλικες αλλά και εργαστήρια μικρότερης διάρκειας για παιδιά.

δράσεις

Οι δράσεις μας επικεντρώνονται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με σύγχρονα κοινωνικά και οικολογικά ζητήματα και την ανάδειξη της αναγκαιότητας για επαναπροσδιορισμό των βασικών αναγκών και επανασχεδιασμό της καθημερινότητας με στόχο τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Ενσωματώνοντας τις βασικές έννοιες της περμακουλτούρας, της αποανάπτυξης, της τοπικοποίησης και της αλληλέγγυας οικονομίας, προωθούμε την ανάπτυξη εργαλείων και πρακτικών για την αύξηση της αυτοδυναμίας και της ανθεκτικότητας ανθρώπων και κοινοτήτων. Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν τη διοργάνωση φεστιβάλ και ανοιχτών εκδηλώσεων σε συνεργασία με σχολεία και κοινωνικούς χώρους αλλά και τη συμμετοχή σε μεγαλύτερες διοργανώσεις εντός και εκτός της χωράς.

υπηρεσίες

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής τροφής και βοτάνων αλλά και τη συνολική μελέτη και το σχεδιασμό αγροκτημάτων με βάση τις αρχές και τις πρακτικές τις περμακουλτούρας. Παράλληλα αναλαμβάνουμε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας για οικιακές και αγροτικές εφαρμογές. Τα έργα προκύπτουν μέσα από μια διαδικασία εξατομικευμένου σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε ανάγκες, ιδιαιτερότητες και περιορισμούς, και στοχεύουν στην ένταξη της ανθρώπινης δραστηριότητας στα τοπικά οικοσυστήματα και την ενίσχυση της αυτοδυναμίας και της ανθεκτικότητας των ανθρώπων και των κοινοτήτων που εμπλέκονται.